Aankoopmakelaar in Gouda en omgeving

Een huis kopen is niet iets wat je iedere dag doet. Een aankoopmakelaar doet dat wel met grote regelmaat en is daardoor als geen ander in staat om je belangen goed te behartigen.

Waarom een aankoopmakelaar?

De werkwijze

De aankoopbegeleiding start op het moment dat je een woning hebt bezichtigd die aan je wensen voldoet.

Bezichtiging

Na telefonisch contact over je wensen en verwachtingen zal ik een afspraak maken met de verkoper of de verkopend makelaar om de woning samen te bezichtigen.

Bij deze bezichtiging zal ik alle bijzonderheden van het huis in kaart brengen en waar mogelijk hier direct toelichtingen geven. Na de bezichtiging zal ik op kantoor nader onderzoek verrichten naar onder meer de juridische status van de woning, naar de bouwtechnische staat en naar andere mogelijke bijzonderheden zoals:

Alle bevindingen van de diverse door mij uitgevoerde onderzoeken worden goed doorgenomen en ik zal aangeven wat de consequenties van bepaalde zaken kunnen zijn.

Onderhandeling
Als de interesse nog net zo groot is als na de eerste bezichtiging is de volgende stap het bespreken van de onderhandelingsstrategie. Daarbij geef ik aan wat een redelijke prijs voor het huis is en op welke manier ik denk die prijs te kunnen realiseren.

Vanzelfsprekend spelen ook de voorwaarden (denk bijvoorbeeld aan opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden) een belangrijke rol.

In de daarna door mij te voeren onderhandeling zal ook duidelijk worden dat de professionele aanpak, zonder de emotie van een kandidaat koper, zijn vruchten zal afwerpen. In de praktijk zal dan ook blijken dat de kosten voor aankoopbegeleiding vrijwel altijd ruimschoots worden terugverdiend.

Overigens mag nog wel duidelijk zijn dat je zelf alle beslissingen neemt en dat ik adviseer en uitvoer. Kortom: je hebt de touwtjes zelf in handen.

Koopakte
Als de onderhandelingen het gewenste resultaat hebben gehad en je het huis hebt gekocht moet er een koopakte worden opgesteld. In de regel zal dit worden gedaan door de verkopende makelaar. Als deze er niet is zal ik zelf voor een juiste koopakte zorgen.

In de koopakte wordt een groot aantal zaken vastgelegd, waaronder uiteraard de prijs, opleverdatum, ontbindende en mogelijk andere voorwaarden.

Nadat ik de koopakte grondig heb gecontroleerd zal ik deze uitgebreid met je doornemen (in “normaal” Nederlands) waarna je deze kan tekenen. De getekende koopakte gaat vervolgens naar de notaris van je keuze. Deze zal de hele transactie bewaken.

Oplevering
Na deze drukke periode zal meestal een periode aanbreken waarin je wacht op de oplevering van het nieuwe huis maar er nog wel veel zaken geregeld moeten worden. Ook in het regelen van diverse praktische zaken kan ik adviseren.

Als de grote dag van de overdracht is aangebroken gaan we samen nog een inspectie van je nieuwe huis uitvoeren om te controleren of dit ook daadwerkelijk zal worden geleverd zoals afgesproken.

Na deze inspectie zal de juridische en feitelijke levering plaatsvinden op het kantoor van de notaris op basis van een al eerder in concept verzonden leveringsakte. De notaris zal ook zorgen voor alle betalingen die met de levering te maken hebben.

Meteen hierna krijg je de sleutel van je nieuwe huis. Na de levering is de taak van je aankoopmakelaar nog niet ten einde. Als er vragen zijn of je ontdekt gebreken zal ik je ook hierin ter zijde staan.

Aanvraagformulier

Wanneer je onderstaand formulier (vrijblijvend) invult zal ik contact met je opnemen.